Φωτογραφίες από την συνάντηση Α/ΓΕΑ με τον Διοικητή του CAOC Torrejon