Φωτογραφίες από την συνάντηση Α/ΓΕΑ με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.