Φωτογραφίες από την συνάντηση Α/ΓΕΑ με τον ΑΚΑΜ της Ο.Δ. Γερμανίας