Φωτογραφίες από την συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με τον Αεροπορικό Ακόλουθο της Τουρκίας