Εγγραφή Τέκνων Προσωπικού της ΠΑ στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του 251 ΓΝΑ, για το Σχολικό Έτος 2015 – 2016

Επιλογή τέκνων του προσωπικού της ΠΑ, καθώς και άλλου προσωπικού που υπηρετεί ή εργάζεται σε Μονάδα της ΠΑ και που επιθυμεί την εγγραφή τους στο Β/Ν Σταθμό 251 ΓΝΑ, για το νέο Σχολικό Έτος 2015 – 2016.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα τέκνα Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού της ΠΑ, καθώς και προσωπικού των λοιπών Κλάδων ή Σωμάτων των ΕΔ, που υπηρετεί ή εργάζεται σε Μονάδα της ΠΑ, εφόσον και ο έτερος γονέας είναι εργαζόμενος. Επιπρόσθετα, στο Β/Ν Σταθμό του 251 ΓΝΑ λειτουργεί μόνο Νηπιακό Τμήμα, στο οποίο γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Συνεπώς, δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως και 1/3/2013.

Κάντε κλικ εδώ για την Ανακοίνωση

Κάντε κλικ εδώ για την Αίτηση Στρατιωτικού Προσωπικού

Κάντε κλικ εδώ για την Αίτηση Πολιτικού Προσωπικού


Αν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.