Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) στη ΣΙ

Από τη Δευτέρα 27 έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), που ορίσθηκε από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), επισκέφθηκε τη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), στο πλαίσιο της προβλεπόμενης, από την κείμενη νομοθεσία, αξιολόγησης της Σχολής.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα ερωτηματολόγια της ΑΔΙΠ και αφορούσαν στο Πρόγραμμα Σπουδών, στο Διδακτικό και Ερευνητικό Έργο και στις Υποδομές.

Για τον σκοπό της αξιολόγησης συμπληρώθηκαν 4.000 ανώνυμα ερωτηματολόγια από τους Ίκαρους, τα οποία καταγράφηκαν και επεξεργάστηκαν από τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ). Οι Ομάδες είχαν συγκροτηθεί από Πολιτικό και Στρατιωτικό Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής υπό την εποπτεία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), με Πρόεδρο τον Διοικητή της Σχολής, Υποπτέραρχο (Ι) Παντελή Σαπαντζόγλου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, τα μέλη της ΕΕΑ συναντήθηκαν με το Διδακτικό Προσωπικό, τους Ίκαρους καθώς και το προσωπικό που υποστηρίζει την εκπαίδευση και επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της Σχολής.