Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών AΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2015 – 2016

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Τεχνικών Υπαξιωματικών (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) της Πολεμικής Αεροπορίας, ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016.

Η Προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Δ0Φ6-ΩΧ6