Συμμετοχή της ΣΙ στην Εκδήλωση “Young Eagles Week 2015” της ΤuAFA

Από τη Δευτέρα 11 έως και το Σάββατο 16 Μαΐου 2015, αντιπροσωπεία της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), αποτελούμενη από έναν Αξιωματικό και δύο τεταρτοετείς Ίκαρους, συμμετείχε στην εκδήλωση “Young Eagles Week 2015”, η οποία διοργανώθηκε από την Turkish Air Force Academy (ΤuAFA), στην Κωνσταντινούπολη.

Συμμετείχαν μαθητές από είκοσι οχτώ (28) χώρες και πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του συνεδρίου εκπαίδευσης International Conference on Cadet Education (ICCE 2015).