Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2015 – 2016

Γνωρίζεται ότι οι υποψήφιοι σπουδαστές/στριες ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016, που δικαιούνται και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στο 251ΓΝΑ τις προβλεπόμενες από την υπ’ αριθμ. 19/2015 ΕΔΥΕΘΑ υγειονομικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου (τηλ. 210 7463300), για τον καθορισμό της ημερομηνίας των εξετάσεων.