Διάθεση Προσωπικού και μέσων της 13/6/2015

Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Βίλια Αττικής.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 11,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή 1 νεογνό και 1 βρέφος από Σάμο, Λήμνο και Ελευσίνα σε Μυτιλήνη και Θεσσαλονίκη.

Συμπληρώθηκαν 4,8 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.