Διάθεση Προσωπικού και μέσων της 6/6/2015

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γραμματικό Ατιτκής.

Εκτελέστηκαν 3 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,5 ώρες πτήσης.