Οικονομικά Στοιχεία Χρήσης 2014 του ΟΣΜΑΑ “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας – Ο.Σ.Μ.Α.Α. “Ο ΙΚΑΡΟΣ”, ανακοινώνονται τα οικονομικά στοιχεία χρήσης 2014.