Φωτογραφίες από την Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΑ στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας