Φωτογραφίες από τη Συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΑ με Αντιπροσωπεία του ΣΕΕΘΑ