Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος http://pedis.uop.gr