Προκήρυξη Πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) της Σχολής Ικάρων – ΑΔΑ: ΩΟΦΚ6-ΓΜ4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων, κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΟΦΚ6-ΓΜ4

Κάντε κλικ εδώ για την Αίτηση


Αν δεν μπορείτε να δείτε αρχεία τύπου PDF, κάντε κλικ στο εικονίδιο του Acrobat Reader για να τον κατεβάσετε.