Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με Σύμβαση της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών – ΑΔΑ: 7Δ0Υ6-ΠΔΜ

H Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) προκηρύσσει την πλήρωση έξι (6) θέσεων με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1-10-2015 έως 30-9-2016 για τα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δύο (2) θέσεις και από μία (1) θέση για τα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Δ0Υ6-ΠΔΜ