Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2015 Δ’ ΕΣΣΟ – AT 071/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Ανακ. 071/2015
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση Κατάταξης Στρατευσίμων ΠA 2015 Δ’ ΕΣΣΟ

Mε Εγκύκλιο Διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2015 Δ΄/ΕΣΣΟ, οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία και είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

α. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2017 (γεννημένοι το έτος 1996), που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων των Νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Κορινθίας (ΣΥ Πελοποννήσου), Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών (ΣΥ Δυτικής Μακεδονίας), Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας, Θεσπρωτίας (ΣΥ Ηπείρου), Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου, Ξάνθης (ΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), Αττικής (ΣΥ Δυτικής Αττικής), Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Ημαθίας, Πιερίας (ΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας).

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1992 έως και 2017 (γεννημένοι το 1971 έως και το 1996), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Μαρτίου 2015 έως και 30 Απριλίου 2015.

γ. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1992 έως και 2017 (γεννημένοι το 1971 έως και το 1996), που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαΐου 2015 έως και 30 Ιουνίου 2015.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

α. Η 1η Ιουλίου 2015, για τους στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι/2 έως Ι/4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. Η 6η Ιουλίου 2015, για τους λοιπούς στρατευσίμους, όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και την ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΩ686-32Μ.