Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015

Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΑ ανακοινώνει ότι η ημερομηνία έναξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τη ΣΟΧ 1/2015 ορίζεται η Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 και η ημερομηνία λήξης ορίζεται η Τρίτη 23 Ιουνίου 2015