Αναστολή λειτουργίας ΣΕΠΑ

Το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ), ανακοινώνει ότι αναστέλλεται η λειτουργία:

  • του Α΄ και Β΄ Πολυκαταστήματος, του Πρατηρίου Τροφίμων, του Ραφείου, του Υποδηματοποιείου, του Κρεοπωλείου, του Οπωροπωλείου, του Ιχθυοπωλείου και του Κομμωτηρίου, από 10 έως και 29 Αυγούστου 2015.
  • του Πρατηρίου Καυσίμων και των Γενικών Αποθηκών, από 10 έως και 22 Αυγούστου 2015, ενώ θα υπολειτουργούν με πρωινό ωράριο κατά τις εργάσιμες ημέρες από 24 έως και 28 Αυγούστου 2015.