Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/15 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου – ΑΔΑ : 7ΗΚ36-421

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 16/15 του 201 ΚΕΦΑ, για την προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΗΚ36-421