Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 31/7/2015

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Καβάλα.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
  • Τρία PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Καλαμάτα.

Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 12,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς από Κώ και Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) AB-212 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σκόπελα στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4,5 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.