Διάθεση Προσωπικού και μέσων της 9/7/2015

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ζευγολατιό Κορινθίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ζευγολατιό Κορινθίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Ιτέα.

Εκτελέστηκαν 9 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 13 ώρες πτήσης.