Ετήσια Σύσκεψη Τ-Α στη ΔΑΕ

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), Υποπτέραρχου (Ι) Ιωάννη Μανωλάκου, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Διοίκησης η ετήσια σύσκεψη Τυποποίησης – Αξιολόγησης (Τ-Α), με τη συμμετοχή του συνόλου των Αξιωματικών Τ-Α των Μονάδων της.