Φωτογραφίες από τη Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με τον ΑΚΑΜ της Γαλλίας