Φωτογραφίες από Συνάντηση Αρχηγού ΓΕΑ με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ