Φωτογραφίες από την Τελετή Αναστολής Λειτουργίας της 126ΣΜ