Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔE. 33/15, για την Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων – ΑΔΑ:7ΦΖ66-9ΡΚ

H Υπηρεσία Προμηθειών της ΠΑ Ανακοινώνει τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔE. 33/15 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την Προμήθεια «Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4×4) τύπου Pick Up, με ωφέλιμο φορτίο έως ένα (1) τόνο» με δικαίωμα προαίρεσης (option) ενός (1) επιπλέον οχήματος».