Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού της 115ΠΜ, για τη Συντήρηση Εγκαταστάσεων Στρατιωτικών Σκύλων – ΑΔΑ: ΩΨ4Β6-ΧΓΤ

Η 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Συντήρηση Εγκαταστάσεων Στρατιωτικών Σκύλων, συνολικής δαπάνης 96.430,00 €.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨ4Β6-ΧΓΤ