Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 22/8/2015

Το Σάββατο 22 Αυγούστου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Πέντε (5) CL-415 και δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Ρόδο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Καμπιτσάτα Κεφαλονιάς.

Εκτελέστηκαν 11 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 32,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Χρυσούπολη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,4 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από Ρόδο και Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σκιάθο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκαν 6,6 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.