Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 30/8/2015

Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma διατέθηκε σε αποστολή έρευνας – διάσωσης για ελληνικό ιστιοφόρο στη θαλάσσια περιοχή Νότια της Χίου.

Συμπληρώθηκε 1 ώρα πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αγ. Μαρίνα Μυτιλήνης.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γαλαρό Ζακύνθου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Πετρικάτα.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αγ. Μαρίνα Μυτιλήνης.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Τρουμπέτα Κέρκυρας.

Εκτελέστηκαν 22 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 41,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λέρο στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τα Κύθηρα στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λέρο στη Ρόδο.

Συμπληρώθηκαν 7,1 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.