Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 3/8/2015

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Λήμνο.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 7,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στη Τρίπολη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκε 1ώρα πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Μύκονο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.