Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 6/8/2015

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 και τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Κέρκυρα.

Εκτελέστηκαν 12 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 31,4 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολές επιτήρησης σε Τρίπολη, Καλαμάτα και Χρυσούπολη.

Εκτελέστηκε 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σκύρο στην Ελευσίνα.
  • Συμπληρώθηκε 1 ώρα πτήσης σε 1 αποστολή.