Φωτογραφίες από την Ορκωμοσία Νέων Σμηνιών 65ης Σειράς ΣΤΥΑ