Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 46/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ανάδειξη Αναδόχου Επιχείρησης Ναυαγιαίρεσης τμήματος Αφους F16D – ΑΔΑ: ΩΤ946-Χ76

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 46/15, για την Ανάδειξη αναδόχου «Επιχείρησης Ναυαγιαίρεσης τμήματος Αφους F16D S/N 614 από θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και από βάθος 1.000 m περίπου».