Απονομή Πτυχίων 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς 2015 ΕΠΣΕΑ

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας (ΚΕΠΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, η τελετή απονομής των πτυχίων της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Αεράμυνας (ΕΠΣΕΑ), για το έτος 2015.

Τα πτυχία στους έξι (6) αποφοιτήσαντες Ανθυποσμηναγούς επέδωσε ο Διοικητής του ΚΕΠΑ, Σμήναρχος (ΕΑ) Γεώργιος Καραδήμας.