Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 73/15 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Προϊόντων – ΑΔΑ: 6ΚΥΦ6-Π10

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά κατηγορία των υπό προμήθεια ειδών, για την προμήθεια κατεψυγμένων προϊόντων ασθενών, οργάνων υπηρεσίας και οπλιτών του 251ΓΝΑ.