Διακήρυξη Πρόχειρων Επαναληπτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 76-84/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει:

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 76/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων PEGFILGRASTIM PF SYR 6MG/0,6/ML, PARECOXIB INJ.SOL 40MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΥΡ6-Ω1Ι

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 77/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος OLISTIMETHATE SODIUM SOL.INF 1.000.000IU/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΛΘΤ6-ΜΕΚ

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 78/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος THYROTROPIN ALFA INJ.SOL 0,9MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66ΘΑ6-ΗΞΒ

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 79/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων IMATINIB MESILATE TAB 400MG, IMATINIB MESILATE TAB 100MG, EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE INJ. SOL 50MG/VIAL και CYTARABINE INJ. SOL 500MG/15ML για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5386-5Λ7

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 80/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων DAPTOMYCIN SOL.INF 350MG/VIAL, DAPTOMYCIN SOL.INF 500MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ6ΟΓ6-0ΕΔ

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 81/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος TIGECYCLINE SOL.INF 50MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 73Υ16-62Λ

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 82/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE SOL.INF 400MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤ6Α6-Π06

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 83/2015, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων PALONOSETRON INJ.SOL 250MC, ESOMEPRAZOLE SODIUM PD.I.S.INF 40MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΝΟΔ6-ΔΝ6

Τον πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 84/2015, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων DARBEPOETIN ALFA INJ.SOL 100MCG, NILOTINIB CAP 200MG, για κάλυψη αναγκών της ΔΦΤ του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΣΙ6-ΔΛ6