Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 71/15 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Τυροκομικών Προϊόντων – ΑΔΑ: ΨΒΧΞ6-7ΞΨ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 71/15 για την Προμήθεια Τυροκομικών Προϊόντων Ασθενών, Οργάνων Υπηρεσίας και Οπλιτών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΒΧΞ6-7ΞΨ