Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/2015 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 6ΤΓΔ6-3ΟΜ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 26/2015 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) INTERFERON BETA-1A, CARTRIDGES, 44MCG(12 MIU) KAI VORICONAZOLE, SOL INF, 200MG/VIAL(10MG/ML).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΤΓΔ6-3ΟΜ