Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 28/2015 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΚΔΤ6-ΒΜΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 28/2015, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι) ETANERCEPT, INJ.SOL.PF.PEN, 50MG/ML του 201 ΚΕΦΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΔΤ6-ΒΜΣ