Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 3/9/2015

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κυπαρισσία.
  • Τρία (3) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Αγ. Νικόλαο.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Δεσφίνα Λακωνίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λιμογάρδι.

Εκτελέστηκαν 13 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 32,1 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλλονιά στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λήμνο στη Θεσσαλονίκη.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Λήμνο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 7,4 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.