Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 4/9/2015

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Δίβρη Φθιώτιδας.
  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ακρωτήριο Πράσο Σάμου.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Πρόδρομο Αιτωλοακαρνανίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Δίβρη Φθιώτιδας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Μανταμάδο Λέσβου.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 30,2 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Τρίπολη.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 1,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κώ στη Ρόδο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Κεφαλονιά στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,9 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.