Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 5/9/2015

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Νεραΐδα Στυλίδας.
  • Τρία (3) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ελληνικό Αρκαδίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αγιάσω.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Δίβρη.

Εκτελέστηκαν 10 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 18 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λήμνο στη Θεσσαλονίκη.

Συμπληρώθηκαν 5,4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.