Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 6/9/2015

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Τέσσερα (4) CL-415, τέσσερα (4) CL-215 και δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ακόντιο Βοιωτίας.
  • Ένα (1) CL-415 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Σίκινο.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Κομιτάτα Κεφαλονιάς.
  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Άγιο Σώστη Αρκαδίας.

Εκτελέστηκαν 16 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 47,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Ένα (1) PZL εκτέλεσε αποστολή επιτήρησης στην Αττική.

Εκτελέστηκε 1 έξοδος και συμπληρώθηκαν 2,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Κάλυμνο στο Ηράκλειο.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σάμο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 5,3 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.