Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 8/9/2015

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λιμογάρδι Λαμίας.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 4 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 3 ασθενείς και 1 νεογνό από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από Σκύρο και Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 3,9 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.