Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 17/9/2015

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Ένα (1) CL-215 εκτέλεσε αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Μαύσο Κορίνθου.
  • Τέσσερα (4) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Άνω Δολιανά.
  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Κέρι Ζακύνθου.

Εκτελέστηκαν 7 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 9,9 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

  • Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στη Μυτιλήνη.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2,3 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) AB-212 μετέφερε 1 ασθενή από τη Νάξο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2,6 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.