Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2015 στη ΣΤΥΑ

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015, παρουσιάστηκαν για κατάταξη στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2015, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συνολικά κατατάχθηκαν εκατόν πενήντα δύο (152) σπουδαστές, από τους οποίους οχτώ (8) από την Κύπρο και ένας (1) από τη Ζιμπάμπουε.