Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2015 στη ΣΙ

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015, παρουσιάστηκαν για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2015, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικά κατατάχθηκαν πενήντα δύο (52) ειδικότητας Ιπταμένων και δεκατέσσερις (14) ειδικότητας Μηχανικών, από τους οποίους έξι (6) από την Κύπρο, δύο (2) από το Μαυροβούνιο και ένας (1) από την Ιορδανία.