Μετάθεση Ημερομηνίας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 33/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας – ΑΔΑ: 7ΤΛ96-ΚΜ2

Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 33/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4×4) τύπου Pick Up, με ωφέλιμο φορτίο έως ένα (1) τόνο.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΛ96-ΚΜ2